ఉపాధ్యాయులకు,మండల విధ్యాధికారి / ప్రధానోపాధ్యాయులకు  సూచనలు
 

KARIMNAGAR DIST PAY PARTICULARS ENTRY SO FAR

Sl. No.

Name of the Mandal PAY PARTICULARS TOTAL Employee DB TOTAL
       
TOTAL  

**మీ యొక్క ఎంప్లాయ్ ట్రెజరీ ఐడి నంబర్ (7 అంకెలు) ద్వారా మీ వివరాలు సరిచూసుకొని ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో వెంటనే మండల పరిధిలోని ఉపాధ్యాయులు మండల విధ్యాధికారి ద్వారా ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు వారి ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా సరిచేయించుకోగలరు.
**ఉపాధ్యాయుల సమాచారములలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో సంబందిత ఉపాధ్యాయుడమరియు వారి మండల విధ్యాధికారి/ప్రధానోపాధ్యాయుడపూర్తి భాద్యులు.
** వెబ్ సైట్ నందు పొందుపరచిన వివరములు పుర్తిగా మండల విధ్యాధికారి/ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా మాత్రమె ఆన్ లైన్ చేయబడినవి అట్టి సమాచారములలో ఎవరైనా ఉపాధ్యాయుని వివరములు తప్పుడు సమాచారము అని తెలిసినచొ వెంటనే జిల్లా విధ్యాధికారి గారికి లిఖితపూర్వకముగా తెలియచేయగలరు.
** ఉపాధ్యాయుల వివరములు, క్యాడర్ వివరములు, పాఠశాల వివరాలలో స్కూల్ కొడ్ తప్పనిసరిగా 2803 తో మొదలైయే U-DISE కోడ్ మాత్రమే వేయవలెను.
**మీ మండలము / పాఠశాల నుండి బదిలి లేదా ప్రమోషన్ పొందిన ఉపాధ్యాయులను మండల విధ్యాధికారి / ప్రధానోపాధ్యాయులు మీ లాగిన్ లోని Transfer Employee ద్వారా మాత్రమే వారి ప్రస్తుత పాఠశాలకు మార్చవలెను. ఎట్టి పరిస్తితుల్లో వారి వివరములDelete  చేయకూడదు.
 
 
 
 
 
జిల్లా విద్యాశాఖ నుండి విడుదల అయ్యె ప్రతి ఉత్తర్వు Downloads  పేజీలొ మాత్రమే ఉండునని గమనించగలరు.